Welkom

 

Het Reeuwijkse Plassengebied omvat 12 plassen die vanaf de zeventiende eeuw door vervening zijn ontstaan. Deze plassen vormen het zogenaamde “oude plassengebied”. Daarnaast is er de “nieuwe plas”, Broekvelden/Vettenbroek, die het resultaat is van zandwinning in de tweede helft van de twintigste eeuw. De Reeuwijkse Plassen zijn in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht en qua natuurwaarden een zeer interessant en waardevol gebied, waarvan velen genieten, maar dat ook de nodige zorg vraagt. 
 
In het menu aan de linkerkant onder optie Dossiers zijn de actuele zaken terug te vinden waar het bestuur mee bezig is.